Sidebar

27
ma, juni

Politiek & Maatschappij
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

046 Sittard-Geleen Maatschappij – Burgemeester Hans Verheijen heeft bij gelegenheid van Koningsdag aan 21 verdienstelijke personen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Twee personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 19 personen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Uitreiking

Het kabinet heeft op 21 april jl. bekendgemaakt dat er tot 1 september a.s. geen bijeenkomsten en evenementen kunnen plaatsvinden vanwege het coronavirus. In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is besloten dat de geplande Lintjesregen op een aangepaste wijze doorgaat. De gedecoreerden krijgen op een later moment dit jaar de versierselen uitgereikt, wanneer de coronamaatregelen versoepeld zijn. Wel krijgen de gedecoreerden vandaag een bloemetje thuisbezorgd, waarmee ze door de burgemeester gefeliciteerd worden.  

De volgende personen ontvangen een Koninklijke Onderscheiding: 

Mevrouw P.E.G. (Nellie) van den Bergh-Rasenberg (73) uit Sittard

Mevrouw Van den Bergh heeft langdurig vrijwilligersactiviteiten verricht bij basisschool De Baandert. Zij is als vrijwilligster verbonden aan de parochie H. Bernadette in de Baandert, waar zij een breed scala aan activiteiten verricht. Tevens is zij enkele dagen in de week gastvrouw bij de RK Urnenhof H. Bernadette. Daarnaast is zij lid van het buurtpreventieteam Baandert.

Mevrouw Van den Bergh-Rasenberg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer G.E. (Ger) Dierx (63) uit Geleen

De heer Dierx is werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige bij Zuyderland GGZ. Naast zijn werk geeft de heer Dierx voorlichting op scholen om meer bekendheid te geven aan het werk in de psychiatrie. Hij heeft een eigen website ontwikkeld die door scholieren en studenten regelmatig wordt gebruikt als hulpmiddel. Daarnaast is de heer Dierx al jarenlang als vrijwilliger actief bij Buddyzorg Limburg.

De heer Dierx is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

Mevrouw B.C.M. (Bep) Heffels-Van Lingen (63) uit Born

Mevrouw Heffels zet zich al ruim 20 jaar in als vrijwilligster bij basisschool Swentibold in Born. Zij is overblijfmoeder en heeft de totale coördinatie van de overblijfouders op zich genomen. Tevens is zij lid van de Verkeersbrigade Born. Daarnaast is mevrouw Heffels als vrijwilligster betrokken bij speeltuin De Paddestoel in Born. Om haar taak in de speeltuin goed te kunnen vervullen heeft zij EHBO-lessen gevolgd.

Mevrouw Heffels-van Lingen is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer M.L.J. (Maarten) Hinskens (68) uit Geleen

De heer Hinskens heeft zich langdurig en al vanaf vrij jonge leeftijd ingezet voor de Scoutinggroep Verkenners Kluis Geleen. Hij heeft zich o.a. ingezet als begeleider van de invalide verkenners in Limburg tijdens weekend- en zomerkampen. De heer Hinskens heeft zich als bestuurslid en later voorzitter ook ingezet voor Streekomroep START. De heer Hinskens is lid van IVN Munstergeleen die ook de Heemtuin onder de hoede heeft. Als actief vrijwilliger verzorgt hij rondleidingen door de Heemtuin en draagt bij aan het onderhoud van de Heemtuin. Daarnaast is de heer Hinskens lid van de Cliëntenraad Zorgcentrum Glana Zuyderland. Hij behartigt de belangen van de verpleeghuiscliënten en de bezoekers van het Senioren Dagcentrum.

De heer Hinskens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

Mevrouw A.J.M. (Tonny) Van Hoesel-Kentgens (61) uit Born

Mevrouw Van Hoesel was jarenlang als vrijwilligster betrokken bij basisschool Swentibold waar zij tal van (sponsor)activiteiten heeft geïnitieerd en georganiseerd. Daarnaast zet mevrouw Van Hoesel zich als vrijwilligster in voor voetbalvereniging Born. Zij heeft bij deze vereniging meerdere bestuurlijke functies vervuld. Momenteel is zij lid van de Activiteitencommissie en zorgt zij voor sponsorwerving. Vanuit enkele Bornse verenigingen is een aantal jaren geleden een samenwerkingsverband ontstaan om het Borner Paosj-Sjpektakel nieuw leven in te blazen. Mevrouw Van Hoesel fungeert in het samenwerkingsverband als secretaris van het Borner Paosj-Sjpektakel. 

Mevrouw Van Hoesel-Kentgens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer H.T.M. (Eric) IJpelaar (58) uit Sittard

De heer IJpelaar is voorzitter van het Parkfestival in Sittard. Een jaarlijks terugkerende activiteit tijdens Koningsdag. Het festival heeft als doel geld in te zamelen voor kind gerelateerde goede doelen, zoals Stichting Leergeld. Maar ook lokale basisscholen ontvangen een bijdrage. Daarnaast is de heer IJpelaar voorzitter van Buurtvereniging Engelenkamp, Park en Omgeving. Tevens is de heer IJpelaar jeugdleider en trainer geweest bij voetbalvereniging SVM in Munstergeleen.

De heer IJpelaar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

Mevrouw Y.M.M. (Yvonne) Jansen-Koëter (68) uit Sittard

Mevrouw Jansen is lid en bestuurslid van de International Women’s Club South Limburg. Het doel van deze vereniging is een netwerk te vormen voor expats, vrouwen die in deze regio hun weg moeten zien te vinden. Mevrouw Jansen fungeert als regiocoördinator en organiseert activiteiten. Daarnaast is mevrouw Jansen als bestuurslid verbonden aan de Stichting Vrienden Leergeld. Deze stichting verwerft gelden voor mensen die het financieel moeilijk hebben en stelt dit in de vorm van een lening of gift ter beschikking. Deze stichting is gekoppeld aan de Stichting Leergeld Parkstad. Tevens is mevrouw Jansen collectant voor de Nederlandse Brandwondenstichting.

Mevrouw Jansen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer P.J.J.M. (Peter) Kentgens (53) uit Guttecoven

De heer Kentgens is een van de kartrekkers die CV De Tuurhouters uit Guttecoven nieuw leven hebben ingeblazen. Inmiddels is hij al geruime tijd voorzitter van deze vereniging. Daarnaast is de heer Kentgens concertmeester en lid van de muziekcommissie van Fanfare St. Caecilia Guttecoven.

De heer Kentgens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

Mevrouw M.J.P. (Margriet) Kentgens-Notermans (52) uit Guttecoven

Mevrouw Kentgens-Notermans is secretaris van Fanfare Concordia in Einighausen. Daarnaast is zij coördinator van de drumband Fanfare Concordia Einighausen. In het verleden heeft zij ook bijgedragen aan de opleiding van het majorettekorps behorende bij de drumband. 

Mevrouw Kentgens-Notermans is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer W.H.H. (Wim) Kuipers (77) uit Munstergeleen

De heer Kuipers is penningmeester bij de Auwt Prinse in Munstergeleen. De Auwt Prinse zijn initiatiefnemer van de zogenaamde Boetezitting in Munstergeleen. Daarnaast is de heer Kuipers vrijwilliger bij de parochie St. Pancratius in Munstergeleen, waarbij hij met name behulpzaam is bij activiteiten die georganiseerd worden ter ere van de Heilige Pater Karel. Tevens verzorgt hij het onderhoud van de Lourdesgrot in Abshoven. In het verleden is de heer Kuipers geruime tijd bestuurslid geweest van Fanfare Juliana uit Munstergeleen en heeft hij als penningmeester zitting gehad in het optochtcomité van VV De Haverbüle Munstergeleen.

De heer Kuipers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer F.A. (Frans) van Montfoort (72) uit Einighausen

De heer Van Montfoort is voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Sittard-Geleen-Born. Hij heeft voorheen geruime tijd de functie van secretaris bij VVN vervuld. Daarnaast verricht de heer Van Montfoort vrijwilligersactiviteiten voor Veilig Verkeer Nederland in het District Limburg. Hij is namens de afdeling Sittard-Geleen-Born afgevaardigd in de districtsledenvergadering. Tevens maakt de heer Van Montfoort deel uit van het Comité Dodenherdenking Einighausen 1940-1945. Ook is hij vice-voorzitter van KBO Limburg afdeling Einighausen.

De heer Van Montfoort is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 

Mevrouw H.J. (Annelies) Musson-Seesing (67) uit Sittard

Mevrouw Musson-Seesing is vrijwilligster en bestuurslid bij stichting Speeltuin De Paddestoel in Born. Zij heeft zich in de afgelopen jaren met name bezig gehouden met het werven van vrijwilligsters en het opmaken van de roosters voor de inzet van deze vrijwilligers in de speeltuin. Daarnaast is mevrouw Musson vrijwilligster bij Filmhuis De Domijnen en is zij initiatiefneemster en organisator van buurtfeest Elzenplantsoen in Ophoven.

Mevrouw Musson-Seesing is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer R.J. (Ronald) Otten (60) uit Geleen

De heer Otten is voorzitter van Oranjevereniging Geleen. Daarnaast is de heer Otten voorzitter van het Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis. Vanuit het Wijkplatform verricht hij eveneens activiteiten op het gebied van buurtpreventie. Daarnaast is de heer Otten Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand (BABS). In het verleden is de heer Otten lid geweest van het dagelijks bestuur Scoutinggroep Verkenners Kluis Geleen. In diezelfde periode is hij coach geweest bij hockeyclub HC Scoop.

De heer Otten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer R. (Roel) Pijsel (75) uit Sittard

Als directeur en mede-eigenaar van koffiefilterfabriek Filtropa is de heer Pijsel altijd een sociaal bewogen ondernemer geweest.
Daarnaast is hij secretaris geweest en vervolgens alweer geruime tijd voorzitter van Stichting Kannunik Salden. Deze organisatie werkt nauw samen met het Elisabeth Strouven Fonds en zet zich actief in voor probleemgezinnen waar sprake is van financiële problemen.
Daarnaast is de heer Pijsel bestuurslid van Stichting Vrienden van de Abdij St. Benedictusberg. Ook is hij bestuurslid van Maastricht Music Award. Deze award biedt jonge talentvolle musici een kans zich verder te ontwikkelen. Tevens zet de heer Pijsel zich in voor een internationaal project bij de totstandkoming van een nieuwe voorziening voor psychiatrische patiënten in Kenia. 

De heer Pijsel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer J.H. (Jan) Schrader (71) uit Sittard

De heer Schrader is eindredacteur van het historisch tijdschrift ‘Sittards Verleden’ van de Vereniging Sittards Verleden. Daarnaast is hij als bestuurslid van de stichting Monografieën uit het Land van Sittard, betrokken bij de begeleiding van vrijwilligers die publicaties verzorgen van de stichting over historische thema’s. Deze publicaties zijn van belang voor historisch onderzoek. De heer Schrader heeft tevens zitting gehad in het bestuur van de stichting Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold.

De heer Schrader is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

Mevrouw M.J.G. (Ria) Schwillens-Storms (69) uit Born

Mevrouw Schwillens-Storms zet zich in als vrijwilligster bij de Parochiekerk St. Martinus in Born. Zij zorgt voor de schoonmaakwerkzaamheden en de verzorging van de bloemversieringen in de kerk. Ook bij de Hubertuskapel verzorgt mevrouw Schwillens de schoonmaakwerkzaamheden en de bloemversieringen. Daarnaast is zij vrijwilliger bij de stichting Missiewerk Pater René en het Herdenkingscomité Born. Tevens zet zij zich als vrijwilliger in voor de verenigingen in Born zoals de carnavalsvereniging De Bessemebènjers en schutterij St. Martinus. In het verleden heeft mevrouw Schwillens ondersteund bij de Oude Ambachten Einighausen door mede zorg te dragen voor de huisversieringen. 

Mevrouw Schwillens-Storms is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

Mevrouw G.L. (Ted) Versteegh-Weijers (70) uit Sittard

Mevrouw Versteegh is voorzitter van het Oorlogsgravencomité Sittard. Het Oorlogsgravencomité verzorgt o.a. de herdenkingsplechtigheid tijdens Remembrance Day (Klaproosdag) op het Britse Oorlogskerkhof in Ophoven. Daarnaast is mevrouw Versteegh bestuurslid van de Limburgse Monumentenstichting. In het verleden is zij lid geweest van de Raad van Toezicht van Stichting Daelzicht, een organisatie die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke handicap.

Mevrouw Versteegh-Weijers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer J.H.J.G. (Jack) Voots (61) uit Munstergeleen

De heer Voots is voorzitter van het Wijkplatform Munstergeleen. Daarnaast zet hij zich in voor de parochie St. Pancratius Munstergeleen en is nauw betrokken bij de organisatie van het jaarlijks feest voor de heilige Pater Karel. Tevens is de heer Voots voorzitter van de Auwt Prinse in Munstergeleen. Dit gezelschap is initiatiefnemer van de zogenaamde Boetezitting in Munstergeleen. In het verleden heeft de heer Voots zich als secretaris ingezet voor de Scouting, District Sittard-Geleen en later bij de regio Westelijke Mijnstreek.

De heer Voots is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer W.M. (Wil) Wagemans (71) uit Holtum

De heer Wagemans is medeoprichter en penningmeester van Hospice Bronnerhof. Daarnaast is hij de penningmeester van Stichting Vrienden van de Bronnerhof. Tevens is de heer Wagemans lid van de klusploeg en tuinman bij Hospice Bronnerhof. In het verleden is de heer Wagemans geruime tijd voorzitter geweest van Jong Nederland Holtum.

De heer Wagemans is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer M.M. (Math) Weijzen (80) uit Guttecoven

De heer Weijzen is jarenlang bestuurslid geweest van Fanfare St. Caecilia Guttecoven. Na zijn bestuurslidmaatschap is hij zich blijven inzetten voor de fanfare door middel van een door hem geïnitieerde oud-ijzeractie en draagt hij zorg voor het onderhoud van de instrumenten. Daarnaast is de heer Weijzen een van de initiatiefnemers van buurtvereniging De Beukeboum. Hij zet zich in bij alle activiteiten van de buurtvereniging met bijbehorende muziekkapel en zorgt voor de technische ondersteuning.

De heer Weijzen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer W.J.M.C. (Wim) Zonnenberg (72) uit Munstergeleen

De heer Zonnenberg is vrijwilliger bij steunorganisaties voor gedetineerden ‘Exodus’ en ‘Gevangenzorg Nederland’. Hij is actief als bezoekvrijwilliger voor gedetineerden die weinig of geen bezoek ontvangen. Daarnaast is de heer Zonnenberg bestuurslid en vicevoorzitter van de Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek. Deze stichting biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Tevens is hij voorzitter van Stichting Steunfonds ten behoeve van licht verstandelijk beperkte jeugdigen. In het verleden is de heer Zonnenberg bestuurslid geweest en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Anna Heel (thans onderdeel van Koraal). Deze organisatie biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders.
Tevens is de heer Zonnenberg vrijwilliger en bestuurslid van de Golf & Countryclub Hoenshuis. In het verleden is hij vice-voorzitter en voorzitter geweest van Mannenkoor Si-Tard. Ook bij diverse sportverenigingen heeft de heer Zonnenberg in het verleden bestuurlijke functies vervuld.

De heer Zonnenberg is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Beheerders gezocht banner

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.